อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผู้บริหารการศึกษา
นายประทีป ทองด้วง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 201
pratheep.tho@surat2.go.th
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 205
srisin.sri@surat2.go.th
นางสุริยา เครือรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
suriya@surat2.go.th
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 402
jirachat.chai@surat2.go.th