อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบโครงงานด้วยบอร์ด Kidbrigh ตามโครงการ TSQP
21 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบโครงงาน ด้วยบอร์ด Kidbrigh ตามโครงการTSQP โดยมีท่านมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และท่าน ศน.ภัคนัย ชุ่มชะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนคีรี 2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ได้จัดการอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างชิ้นงานนวัตกรรม IoT ใหม่ๆได้