อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บูรณาการครบ ๕ ด้าน ระดับดี
28 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บูรณาการครบ ๕ ด้าน ระดับดี ในกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทภาพยนตร์สั้น “วัยใส หัวใจวิถีพุทธ” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน