อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
กิจกรรม“ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา” และงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดห้วยกรวด
27 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดห้วยกรวด จัดกิจกรรม“ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา” และงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดห้วยกรวด ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาสร้างต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สร้างหลังคาที่พักสำหรับนักเรียน ทางเดินมีหลังคา (Walk way) และที่จอดรถสำหรับนักเรียน