อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนบ้านบนไร่ ปีการศึกษา 2565
27 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านบนไร่ ได้กำหนดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบนไร่ วันที่ 23 มีนาคม 2566