อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การตรวจเยี่ยมและติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดตรีธาราราม
16 มิถุนายน 2565

    วันที่ 16 มิถุนายน 2565  นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชาชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนวัดตรีธาราราม  โดยมี นางจิราพร มีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีธาราราม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ