อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การจัดเก็บข้อมูลผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง ระบบ online
28 มีนาคม 2565

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าฉาง 1 รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ผ่านการประชุมทางไกล Google Meet โดยมี นางจิรฉัตร  ไชยสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  นายเดโช เพิ่มพารารักษ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าฉาง 1  และนายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าฉาง 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม โรงเรียนบ้านคชาธาร โรงเรียนบ้านคลองวัว โรงเรียนบ้านควนรา โรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดบ่อมะปริง โรงเรียนวัดบางน้ำจืด โรงเรียนวัดบางปอ โรงเรียนวัดพระพรหม