อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีธาราราม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 4 รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
24 มีนาคม 2565

วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 นางจิราพร มีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีธาราราม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 4 รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ผ่านการประชุมทางไกล Google Meet โดยมี นางจิรฉัตร  ไชยสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  นายยุทธนา บ้วนเพชร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 4  และนางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูล