อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว PA : Performance Agreement)
21 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านกลาง ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว PA : Performance  Agreement) ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์  โรงเรียนบ้านคลองพา   เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยฐานะ นำโดย นายสวัสดิ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง และคณะวิทยากรจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา88 และโรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว