อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไปที่หน้า