อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
31 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2