อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
30 มีนาคม 2566

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างใหม่ จำนวน ๖ อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะย้ายขอให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖