อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
30 มีนาคม 2566

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓