อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566
29 มีนาคม 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conferrence Room)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี นายชูศักดิ์  ชูช่วย  ประธานอนุกรรมดำเนินการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และนายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้