อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMEMSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 มีนาคม 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการ 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMEMSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2