อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
รับสมัครพนักงานพิมพ์ดีด
10 มีนาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ณกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓