อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ฯ ประชุมการจัดทำเอกสารผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
6 มีนาคม 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนางประนอม โอมาก ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ดำเนินการประชุมการจัดทำเอกสารผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายจีรายุ ไชยเชียงของ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม