อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ เครือข่ายพุนพิน 2
3 มีนาคม 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุนพิน 2 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 4 กล่าวรายงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และนางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2