อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างจิตอาสา มรภ. ณ โรงเรียนวัดนาคาวาส
19 มกราคม 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดโครงการ รปศ. เรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างจิตอาสา  ณ โรงเรียนวัดนาคาวาส ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพรพล พุฒิกุลบวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาสให้การต้อนรับ ด้วยคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้กำหนดจัดทำโครงการ รปศ. เรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างจิตอาสา ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักศึกษา โดยการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีคุณค่า อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน