อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นหน่วยจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
17 มกราคม 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยมีนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กล่าวรายงานโครงการ ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ (Theme) ว่า “พลังครู  คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Education Quality” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชน รุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รวม 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,600 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี