อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
12 มกราคม 2566

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์  บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เป็นประธานกรรมการการประเมินร่วมกับนางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางปรวีณ  เลิศสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา จำนวน 2  ราย นางสาววนิดา สุวรรณสินธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2