อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
9 มกราคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง กำหนดรายงานตัวทำสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒