อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง
29 ธันวาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู เพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖