อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม  2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมีนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมดำเนินการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2