อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดนาคาวาส
1 ธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม  2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธานี เพื่อทราบข้อมูล ปัญหาร อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมีนายพรพล พุฒิกุลบวร ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาส และคณะครู นำเสนอข้อมูลให้ทราบ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย