อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1 ธันวาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๖ อัตรา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่

๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ รายละเอียดตามประกาศ