อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องประชุมไชยชนะวดี อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565