อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวรายงานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นตัวแทนคณะลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่า และลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณคดี โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อ อบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศชาติ และเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวง แก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งในปัจจุบัน ลูกเสือ ยังได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ จึงได้เทิดทูน พระองค์ท่านในฐานะ พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย