อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
25 พฤศจิกายน 2565

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓