อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2565 ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางสุริยา เครือรัตน์ และนางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2565 ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำหรับครั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องสำคัญการบริหารงานบุคคลทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน