อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และการเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2