อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
18 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 18  มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เปิดการประชุมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านต้นยวน บ้านโตนยาง บ้านป่าตง บ้านกลาง บ้านนาใหญ่ วัดพระพรหม บ้านดอนสุวรรณ วัดพะแสง บ้านห้วยทรายขาว ตาขุนและโรงเรียนวัดเกษมบำรุง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ดำเนินการระหว่างวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565