อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขา กพฐ.เปิดการประชุมการดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิงประจักษ์ ของเขตตรวจราชการที่ 5
17 มิถุนายน 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เชิงประจักษ์ ของเขตตรวจราชการที่ 5 โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5 กล่าวรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 15 เขต และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต รวมทั้งสิ้น 19 เขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพบริบทที่หลากหลายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน