อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 มิถุนายน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และจัดทำข้อมูลผู้รับบำเหน็จบำนาญ วิทยากรให้ความรู้นางยุพิน เกื้อลาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และนางฤชุภา จันทร์ธนบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในสังกัดประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงาน จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  13 คน ข้าราชการครู จำนวน 58 คนและลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน