อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูล และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8 มิถุนายน 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูล และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทางไกล (Conference Room) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 179 โรงเรียน และผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 358 คน กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-Code)  และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  และการติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นรายโรงเรียน ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวรายงานโครงการ