อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 47 ราย
7 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะให้โอวาทและปฐมนิเทศเบื้องต้น ในการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ โรงเรียนในสังกัดรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 10 วิชาเอก จำนวน 47 ราย ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2