อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 พฤษภาคม 2565

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่าง และมีความประสงค์จะรับย้าย ผู้ประสงค์ขอย้่ายสามารถยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕