อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบพบกลุ่ม
10 พฤษภาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามแบบพบกลุ่มการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในสังกัดที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี 2563 - 2565 จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน