อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล
10 พฤษภาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษฯ เป็นประธานเปิดการอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล VEDEO Conference ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยมีครูผู้สอนที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 179 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โดยมีนางดวงกมล เรือนงาม นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ