อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษฯ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี  เวลา 10.45 น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการโรงเรียนสุจริตสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมท่าฉาง เวลา 11.30 น. พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2