อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หนาวยงานรัฐวิสาหกิจฯ อำเภอพุนพิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 พฤษภาคม 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม  2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ อำเภอพุนพิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในการประชุม