อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย
27 เมษายน 2565

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี