อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2565