อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย
22 เมษายน 2565

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด