อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอยภาษาอังกฤษชาวไทย
7 เมษายน 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนตลาดหนองหวาย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ