อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
29 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีธุรการโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 โรงเรียน ในการนี้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย