อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) กำหนดยื่นคำร้องขอย้ายภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖