อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
20 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล