อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้
จำนวนสาระน่ารู้ทั้งหมด 4 รายการ

นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (ดู : 725)

  ข้อมูลเพิ่มเติม  นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

นโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ดู : 351)

นโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดู : 275)

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (ดู : 446)

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเ...