อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เจตจำนงสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส